DA
  MUSIC/SOUND ON

  NISSENS' EKSPANSIONSVENTIL NYHED 2020

  UDFORSK
  Ny
  produktgruppe
   PERSONER ELSKEDE DETTE PRODUKT

  NISSENS-TXV (termisk ekspansionsventil)

  Sikrer korrekte arbejdsparametre for AC-systemet

  Vi kender den termiske ekspansionsventils betydning for klimasystemet og for en lang og problemfri drift af AC-kompressoren, og derfor har vi udviklet vores produkt, så det passer perfekt til markedets behov.

  Nissens' TXV er udviklet i overensstemmelse med vores anerkendte høje kvalitetsstandarder, er udstyret med monteringsbolte og o-ringe og er sammen med et bredt anvendelsesområde et konkurrencedygtigt tilbud inden for IAM.


  DIN AC-SPECIALIST

  Vi forsyner markedet med et holistisk produktudvalg, der muliggør pålidelig ydeevne for vigtige bilsystemer og første gangs korrekt installation af kritiske komponenter. Vi tilbyder en bred vifte af forretningskoncepter og tjenester for at støtte og udvikle din virksomhed.

   PERSONER ELSKEDE DETTE PRODUKT

  Steffen Bjerg Jensen

  Direktør, produktkategoristyring

  Som AC-specialist er det vores mål at give brugerne af vores produkter mulighed for at udføre de korrekte serviceprocedurer.

  Del, der er vigtig for AC-systemets drift

  Som AC-specialist er det vores mål at give brugerne af vores produkter mulighed for at udføre de korrekte serviceprocedurer.

  NISSENS' EKSPANSIONSVENTIL

  Program-højdepunkter
  + 0

  Oprindeligt varenummersortiment ved lancering

  + 0

  OE-applikationer omfattet

  Ventilteknologi

  Bloktype TXV

  Omfang af program

  Personbiler
  Lette varevogne
  Lastbiler

  O-ringe medfølger i produktkassen; monteringsbolte medfølger, hvis det er relevant

  Konkurrencedygtige tilbud

  Nissens' ekspansionsventiler er blevet udviklet til at matche eftermarkedets behov, og sammen med det attraktive produktudvalg og omfattende anvendelsesområder tilbyder vi tilhørende værktøjer og koncepter, herunder teknisk træning, for at hjælpe dig med at få din AC-forretning til at vokse.

  Alt, hvad du har brug for fra din AC-specialist

  Vores mål er at forsyne markedet med et holistisk produktudvalg i AC-kategorien, der muliggør pålidelig ydeevne og første gangs korrekt installation af kritiske komponenter, dvs. AC-kompressoren. TXV-serien fra Nissens slutter sig til vores veletablerede samling af AC-dele: kompressorer, kondensatorer, tørretumblere, fordampere og ventilatorer.

  Hurtig og korrekt installation
  First-fit-produkt

  THERMAL EXPANSION VALVES FROM NISSENS

  ANJA THOMSEN

  VP SALG

  En lille del, men af afgørende betydning for AC-systemet og for at skabe forretning for vores kunder
  En lille del, men af afgørende betydning for AC-systemet og for at skabe forretning for vores kunder

  Originale Nissens-kvalitet, præcision i alle detaljer

  Korrekt indstilling til driftsstabilitet

  Vores ventils udgangstryk og åbningsegenskaber er grundigt testet og justeret korrekt for at sikre, at ventilen fungerer stabilt og hensigtsmæssigt inden for det normale område af kølemiddeltemperaturer og -tryk, der forekommer i løbet af AC-cyklussen.

  Præcision svarende til OE-karakteristik

  Effektelementet (følerelementet) er den vigtigste komponent i ekspansionsventilen. Vores specialdesignede opladningsformel sikrer, at ventilens funktion svarer til OE-ækvivalente egenskaber og de specifikke systembehov i den givne køretøjsapplikation.

  Perfekt tæt, ren og passende

  Indvendig tæthed og renhed er blandt de afgørende kvaliteter ved vores ekspansionsventiler, sammen med pasform og holdbarhed. Vi sørger for, at hver enkelt Nissens-ekspansionsventil er et perfekt og sikkert erstatningsprodukt.

  Strømelement

  Element af afgørende betydning
  Det består af 4-5 dele, herunder membranen. Sættet svejses, fyldes med gas og lukkes. Strømelementet skrues fast på ventilens overside. Det giver åbningskraften til ventilen.
  Nissens-kvalitet: Korrekt opladning, der passer præcist til OE. Der anvendes passende materiale og en grundig svejseproces for at undgå gaslækage. Omfattende tests.

  Stang

  Består af en aksel, der overfører kraften fra strømelementet mod fjederen gennem kuglen (åbningskraft).

  Nissens-kvalitet: Der anvendes passende materiale og en grundig finish. Omfattende tests.

  Ventilhus

  Fremstillet i aluminiumsprofil, med fire tilslutninger. Huset understøtter alle indvendige og udvendige komponenter.

  Nissens' kvalitet: Der anvendes passende materiale og en grundig finish. Omfattende tests.

  Fjeder

  Giver mulighed for justeringer ved at skubbe kuglen i retning for at lukke åbningen. Når fjederkraften er større end kraften på stangen, lukker kuglen ventilen en smule, og der kommer mindre kølemiddel ind i fordamperen.

  Nissens-kvalitet: Passende materiale og en grundig finish. Omfattende tests.

  Kugle

  Mod husets åbning bestemmer ventilens kapacitet. Bevæger sig op og ned på grund af kræfter fra strømelementet og fjederen. Denne bevægelse gør det muligt at få mere eller mindre kølemiddel gennem åbningsventilen.

  Nissens-kvalitet: Passende materiale og en grundig finish. Omfattende tests.

  Justeringsskrue

  Er beregnet til at indstille fjedertrykket mod kuglen (lukkekraft). Slutbrugeren skal ikke justere skruen; den er præcist forudindstillet i forbindelse med ventilproduktionen. (VOID-mærkat tilføjet.)

  Nissens-kvalitet: Der foretages en passende justering. Omfattende tests.

  Stiftpakning

  Sørger for, at der ikke er nogen utætheder og dermed kølemiddelstrøm mellem ventilens lav- og højtryksside.

  Nissens-kvalitet: Materiale af høj kvalitet. Omfattende tests inklusive lækagestest.

  Tætning af strømelement

  Sørger for, at der ikke er nogen utætheder og dermed kølemiddelstrøm mellem ventilens lav- og højtryksside.

  Nissens-kvalitet: Materiale af høj kvalitet. Omfattende tests inklusive lækagestest.

  Omfattende tests

  Nissens' ekspansionsventiler er udviklet i henhold til vores anerkendte standarder af høj kvalitet, som inkluderer en omfattende intern test- og valideringsserie. Disse omfatter bl.a. streng kontrol af ventilens holdbarhed, trykeffekt, tæthed, åbning og indstilling af sætpunkt samt dets indvendige præcise elementers finish og renhed. Serien af ydeevne og holdbarhed udføres skiftevis – ydeevnen kontrolleres igen efter valideringen af holdbarheden.

  Ydeevne

  Holdbarhed

  SIKKER OG PÅLIDELIGE YDEEVNE AF SYSTEMET

  Avanceret test af ydeevne har vist, at Nissens' ekspansionsventil er et sikkert, perfekt færdigt produkt, der er designet til at opretholde de nødvendige kølemiddelparametre (overophedning) og dermed AC-systemets optimale termiske ydeevne og korrekt balance. Desuden sikrer den sikker drift og lang levetid for AC-kompressoren, idet den forhindrer slam eller fejl i forbindelse med smøring og overophedning.

  Test af TXV-følerelementets adfærd,
  Udgangstryk vs. temperatur

  Der er blevet udført en back-to-back-test af følerelementets adfærd for at skabe sammenligning af udløbstrykkets ydeevne ved åbning af sætpunkterne for forskellige TXV-mærker. Nissens' artikelnummer #999222 blev anvendt til testen sammen med OE- og andre IAM-ækvivalenter.

  Tryk bar(g)

  Temperatur °C

  TXV kritisk ydeevneområde

  R134a

  R134a mætningslinje

  TXV-trykudgang

  Anden TXV (private label)

  Anden TXV (IAM-mærke)

  Nissens TXV
  OE TXV

  Konklusioner fra test

  Nissens-TXV's åbningsadfærd er baseret på en korrekt følerelementladning og dermed en passende sætpunkt-konfiguration, der passer til OE-enheden og de systemspecifikke krav til kølemiddelparametrene.

  Betydelige afvigelser i følerelementets adfærd og dermed åbningsindstillingen for de andre testede TXV-mærker. De andre testede ventilers indstilling følger ikke OE-ventilens egenskaber ved forskellige temperaturer og afviger betydeligt i det kritiske ydeevneområde (dvs. under 10 °C).

  De bemærkelsesværdige, store afvigelser fra OE-mønsteret kan føre til en betydelig reduktion af systemets termiske effektivitet og dermed fremkalde alvorlige fejl i AC-kompressoren (fx slag, smøremiddelfortynding, overophedning). Desuden afslører de store afvigelser og forskellene fra OE-adfærd, at der er anvendt en ukorrekt opladningsteknologi til følerelementet på ventilerne fra det andet mærke.

  Ægte Nissens-kvalitet - præcision i mindste detalje

  PETER VESTER

  Direktør for kvalitet og produktudvikling

  Når Nissens Automotive udvikler et nyt produkt, er vi forpligtet til at levere det bedste. I testfasen sikrer vi korrekt justering og adfærd af ventilen for at undgå kritiske fejl i AC-systemet
  Når Nissens Automotive udvikler et nyt produkt, er vi forpligtet til at levere det bedste. I testfasen sikrer vi korrekt justering og adfærd af ventilen for at undgå kritiske fejl i AC-systemet

  TERMISK EKSPANSIONSVENTIL FORSTÅ KOMPONENTERNE

  ROLLE OG DRIFT

  The Thermal Expansion Valve (TXV) is one of the major control components of the AC loop. It's a precise metering device that controls the amount of refrigerant released into the evaporator.

  The TXV separates the high-pressure and low-pressure sides of the AC loop. It is preset to maintain the superheat condition within the evaporator and, by this, to ensure the system's most optimal operation and output matching the needs for cold air production.

  LOCATION IN THE VEHICLE

  Majority of valves are placed at the evaporator couplings and within the vehicle's HVAC module area

  TXV BASIC FUNCTIONS

  • Modulerer kølemiddelstrømmen i fordamperen i forhold til varmebelastningen på systemet
  • Opretholder systemets optimale varmeeffekt (produktion af kold luft)
  • Forhindrer kompressoren fra kølemidlets væskeindtag (slugging)
  • Bidrager til korrekt smøring af kompressoren ved at sikre tilstrækkelig kølemiddelstrøm (således at olien bevæger sig inde i kredsløbet)

  TERMISK EKSPANSIONSVENTIL DRIFT AF KOMPONENT

  Strømelement (føler)
  Påfyldning af kølemiddel
  Ventilhus
  Hængselstift
  O-ring
  Driftsstift
  Kugle
  Fjeder
  Fastholdelsesanordning
  Justeringsskrue

  Der kommer flydende kølemiddel under højt tryk ind i ventilen. TXV'en reducerer kølemiddeltrykket og styrer den masse, der tilføres til fordamperen, ved at ændre størrelsen af den åbning, som kølemidlet strømmer gennem, og reducerer dermed kølemiddeltrykket og styrer den masse, der tilføres til fordamperen.

  BETYDNING AF TXV-UDSKIFTNING FOR INSTALLATION AF AC-KOMPRESSOREN

  BAGGRUND

  Alvorlige fejl på AC-kompressoren, som gør det nødvendigt at udskifte komponenten, kræver en komplet serviceprocedure for AC-systemet, før den nye del monteres. Dette bør omfatte systemspuling samt udskiftning af andre anordninger: Kondensatoren (de fleste kan ikke skylles) og, afhængigt af anvendelsen, TXV/blænderør.

  PROBLEM

  Urenheder, der forårsagede kompressorstop, eller som var opstået som følge af fejlen – fx metal-/teflonsplinter osv., vil ofte koncentrere sig i systemets snævre passager.

  Hvis der ikke tages hensyn til udskiftning af TXV'en under installationsproceduren for AC-kompressoren, kan det medføre, at den nyinstallerede kompressor går i stykker, og at der opstår for store serviceomkostninger ved endnu en reparation.

  HUSK PÅ! En defekt, tilstoppet eller forkert dimensioneret TXV vil hurtigt påvirke AC-systemets korrekte funktion, forværre dets output og udsætte AC-kompressoren for en for tidlig fejl.

  Udskift ALTID TXV'en i forbindelse med udskiftning af en AC-kompressor, herunder en systemskylningsprocedure. Udskift ventilen, hvis der er konstateret alvorlig forurening i systemet og efter et kompressorstop forårsaget af blokering/overophedning af kompressoren.

  Når man er klar over sandsynligheden for en tilbagevendende reparation efter en nyinstalleret AC-kompressorfejl, er det økonomisk set en alvorlig risiko at løbe, når man sparer på udskiftning af TXV'en.

  Læs vores casestudie med beregning af omkostningerne ved udskiftning af TXV'en sammen med installationen af AC-kompressoren.

  NISSENS' EKSPANSIONSVENTILER

  DOWNLOADS

  Artikel

  Read about a brand-new AC component which expands Nissens' product range.

  DOWNLOAD PDF

  Annonce

  Få mere at vide om de vigtigste egenskaber ved Nissens-ekspansionsventilen.

  DOWNLOAD PDF

  Produktinfoblad

  De vigtigste produktfunktioner og udbuddets højdepunkter.

  DOWNLOAD PDF

  360° produktinfoblad

  Forklaring af den termiske ekspansionsventils funktion, drift og almindelige fejl samt betydningen af udskiftning.

  DOWNLOAD PDF

  CASESTUDIE

  Læs, hvorfor det anbefales at udskifte ekspansionsventilen i forbindelse med installation af en ny AC-kompressor.

  DOWNLOAD PDF

  Teknisk meddelelse

  TXV-fejlfunktion – mulige fejl og symptomer på en defekt ekspansionsventil.

  DOWNLOAD PDF

  Foto

  NISSENS' EKSPANSIONSVENTIL

  DOWNLOAD JPG

  Foto

  NISSENS' EKSPANSIONSVENTIL

  DOWNLOAD JPG

  Foto

  NISSENS' EKSPANSIONSVENTIL

  DOWNLOAD JPG

  Foto

  NISSENS' EKSPANSIONSVENTIL

  DOWNLOAD JPG

  Foto

  NISSENS' EKSPANSIONSVENTIL

  DOWNLOAD JPG

  Foto

  NISSENS' EKSPANSIONSVENTIL

  DOWNLOAD JPG

  Foto

  NISSENS' EKSPANSIONSVENTIL

  DOWNLOAD JPG

  Foto

  NISSENS' EKSPANSIONSVENTIL

  DOWNLOAD PNG

  Foto

  NISSENS' EKSPANSIONSVENTIL

  DOWNLOAD PNG

  Foto

  NISSENS' EKSPANSIONSVENTIL

  DOWNLOAD PNG

  Foto

  NISSENS' EKSPANSIONSVENTIL

  DOWNLOAD PNG

  Baggrund

  Nissens' ekspansionsventil baggrund

  DOWNLOAD JPG

  TXV-RELATEREDE MATERIALER

  Installationsvejledning til AC-kompressor - PDF

  Detaljeret installationsvejledning til AC-kompressor tilgængelig på 22 sprog.

  DOWNLOAD PDF

  Installationsvejledning til AC-kompressor - Video

  Video med trin for trin vejledning om installation af en AC-kompressor.

  Video om AC-systemskylning

  Se videoen, hvor Robin viser de tre bedste måder at skylle klimaanlægget i en bil på og fortæller om mulige kilder til tilstopninger i systemets kanaler – og konsekvenserne af en blokering.

  Haven't you found what you were looking for or need a specific product information? Please go to the contact section and get in touch with the respective person!

  KONTAKTAFSNIT